تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 39

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

پیانو ؟ 

پیانو ُ رو که همه بلدن ... 

برو وبلاگ نوشتن یاد بگیر ...


+ حالا چرا پیانو ؟ ... نمیدونم دیگه  


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak