تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 33

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

مـَـــ ــــرد ، گریه نمیکنه ...

ولی حاضرم مَرد نباشم ُ با این آهنگ ِ گریه کنم ... 


# آهنگ


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak