تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 30

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

نصفه شبه ... 

دلم تنگ شده ... 

برای چشماش ... 


+ جغد عاشق 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak