تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 23

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

اُلیور : استن ، تو به عشق در یک نگاه اعتقاد داری ... ؟  

اِستن : آره ، خب حداقل وقت آدمو نمیگیره ...  


+ دیالوگ مورد علاقم تو فیلم Laurel & Hardy


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak