تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 16

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

اُلیور بارت : برای  چی سعی میکنی به من نیش بزنی ؟ 

جنیفر کاویلری : چون پولدار و احمق به نظر میای !!! 

اُلیور : اتفاقا من بی پول و زرنگم ... 

جنیفر : نه ! من بی پول و زرنگم ... 

اُلیور : از کجا معلوم که زرنگی ؟ 

جنیفر : از اونجا که قبول نمیکنم باهات قهوه بخورم !

اُلیور : ولی من دعوتت نمیکنم ! 

جنیفر : خب به همین دلیل هم احمقی دیگه ... !!! 


+ دیالوگ مورد علاقم تو فیلم Love Story


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak