تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 9

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

حالا دیگه ... 

هدفونهایم هم اشک میریزند ... 

آخه میدونی ... آهنگ رفتنت خیلی تلخ بود ... 


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak