تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 43

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

بعضی موقع ها ...

باید ساده گذشت ...  

مثل اون بالا سری ... 

که ساده از آرزوهام گذشت ... 


+ به یاد یه پُست قدیمی 

  √ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak