تبلیغات
هَـــوای ِ گــریه - 42

هَـــوای ِ گــریه

! ببخشید اگه بد خطه این آقای زد کـ ِــی

به اندازه ی آواز اون قناری ...

که سر کوچه ی عشق میخوند ... 

دوسِت دارم ... 


+ بعضی موقع ها ، دلم یه لیوان عشق میخواد


√ به قــــلـــ ــم آقـــای زِد کِی


 Design By : Pichak